Objava Skupščine 2021

Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova Gorica, ki bo dne 22.06.2021 ob 9.00 uri v ...
Več