Sklic skupščine 2020

Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje 27. redno sejo skupščine družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova Gorica, ki bo dne 3.09.2020 ob 12.00 uri v prostorih družbe na naslovu Grčna 1, Nova Gorica.

SKLIC SKUPŠČINE 2020