Kurivo Gorica Logo

SKLIC SKUPŠČINE 2019

Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje 26. redno sejo skupščine družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova Gorica, ki bo dne 29.08.2019 ob 9.00 uri v prostorih družbe na naslovu Grčna 1, Nova Gorica.

SKLIC SKUPŠČINE 2019