Poslovalnica

Glavna dejavnost podjetja je trgovina na debelo in drobno z gradbenim materialom, tehničnimi plini ter utekočinjenim naftnim plinom. Maloprodajne poslovne enote ima v Solkanu, Šempetru, Ajdovščini (kjer je tudi polnilnica UNP “utekočinjen naftni plin”), Postojni in Vipavi. Smo največja specializirana trgovina z gradbenim materialom na drobno na Primorskem.

Od leta 2005 je smo vključeni v Skupino Topdom. Skupina predstavlja združenje samostojnih lokalno orientiranih trgovin, ki poslujejo pod lastno blagovno znamko. Medseboj so se povezale z namenom izbolševanja nabavnih pogojev pri dobaviteljih. Skupina svojo vlogo išče tudi v celovito zastavljeni blagovni znamki v okviru katere ponuja svetovanje posameznim podjetjem pri svojih marketinških odločitvah.

Zgodovina podjetja

Zgodovinski razvoj našega sedanjega podjetja sega v leto 1959, ko je deset delavcev ustanovilo trgovsko podjetje Kurivo Gorica. V zelo skromnih razmerah so pričeli s prodajo gradbenega materiala, kurjave in lesa na področju občin Nova Gorica in Ajdovščina s sedežem v Novi Gorici.

V letu 1960 je podjetje razširilo svojo dejavnost na prodajo propan butan plina. V želji po razširitvi trga je bila v letu 1963 ustanovljena poslovna enota v Postojni in v letu 1971 še v Novem Vinodolskem (Hrvaška).

Zaradi političnih vplivov je bilo leta 1977 podjetje pridruženo k podjetju Primorje Gorica Šempeter pri Gorici kot TOZD KURIVO GORICA.

Podjetje se je v letu 1989 razdružilo in začelo poslovati kot samostojna delovna organizacija KURIVO GORICA.

Leta 1993 je zgradilo lastno polnilnico UNP. V letu 1995 se je podjetje preimenovalo v delniško družbo, v taki obliki pa posluje še danes.

Leta 2001 je Kurivo Gorica prevzelo Splošno gradbeno podjetje Zidar Vipava.

Leta 2005 smo se vključili v združenje Topdom. Kot družbeniki delujemo z namenom združevanja nabave, kar nam prinaša ugodnejše pogoje pri dobaviteljih ter posledično konkurenčnost na trgu.

V letu 2016 smo odprli šesto poslovno enoto v Luciji.

V letu 2022 odpiramo sedmo poslovno enoto v Kopru.

V letu 2023 smo spremenili pravnoorganizacijsko obliko iz d.d. (delniške družbe) v d.o.o. (družbo z omejeno odgovornostjo).

Kontaktni podatki

Kurivo Gorica d.o.o.

Tovarniška 26
5270 Ajdovščina
Slovenija

 05 / 330 50 72
05 / 330 50 72
 kurivo@kurivo.si

Podatki o podjetju

Polno ime: Kurivo Gorica, trgovina d.o.o., Ajdovščina
Skrajšano ime: Kurivo Gorica, d.o.o., Ajdoščina

Sedež podjetja: Tovarniška 26, 5270 Ajdovščina, Slovenija
TRR: SI56 0400 1004 8108 303   odprt pri Novi KBM

Davčna številka: SI 54643279
Matična številka: 5025133
Registracija: podjetje vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložno številko 1/00251/00

Zaposleni

predsednica uprave

Mag. Polonca Črnigoj, univ.dipl.ekon.

05 330 50 90 ali 040 626 982 
 polonca.crnigoj@kurivo.si

 

 

 

prokurist

Egidij Črnigoj, ing.

05 330 50 70 ali 040 622 630
egidij.crnigoj@kurivo.si

 

vodja računovodstva

Anita Željan

05 330 50 91 ali 05 / 330 50 72
anita.zeljan@kurivo.si

 

Tajništvo

Nadja Bevčar

05 / 330 50 72

05 330 50 74
kurivo@kurivo.si

KOMERCIALA

Sašo Vidmar

051 384 830

saso.vidmar@kurivo.si

 

Dejan Andlovec

051 215 607

dejan.andlovec@kurivo.si

vodja komerciale

Borut Škvarč

05 330 50 81 ali 040 218 424
borut.skvarc@kurivo.si

 

plin

05 330 50 78 ali 040 626 981
kurivo@kurivo.si

 

Vodja polnilnice plina

Matej Grmek

05 364 40 68 ali 040 218 423
matej.grmek@kurivo.si

 

komercialist na terenu

Sašo Vidmar

051 384 830
saso.vidmar@kurivo.si

 

Kako do nas?