Dsc07029 2048

Informacija za javnost o varnostnih ukrepih v obratu plina Ajdovščina

Podjetje objavlja informacijo za javnost o varnostnih ukrepih za obrat skladiščenja in pretakanje utekočinjenega naftnega plina v poslovni enoti Kuriva Gorica v Ajdovščini.

05_INFORMACIJA ZA JAVNOST PE Ajdovščina