Premet

Distančniki tipa SAM in ARMO.. Na razpolago vseh mer.