Plinohram V češnjah Nov Logo

Postavitev plinohrama je primerna predvsem za območja, kjer ni mogoča oskrba z zemeljskim plinom iz plinovoda. Oskrba poteka iz tako imenovanih plinohramov, ki so namenjeni skladiščenju UNP ter so opremljeni z vso potrebno varnostno opremo. Kurivo Gorica d.d. odjemalcu poleg dostave plina ponuja plinohrame tudi v najem. Prednosti za odjemalca se kažejo predvsem v prihranku pri začetni investiciji ter v tem, da naše podjetje na svoje stroške vrši zakonsko določene preglede in vzdrževalna dela na plinohramu.